Çevre Politikası

  • Çevreyi korumayı, bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymayı,
  • Malzemelerin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak gereksiz atık oluşumunu engellemeyi,
  • Enerji tüketimini minimize ederek çevreye karbon salınımını belli hedeflerle yıllık olarak azaltmayı,
  • Doğal kaynakları, her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmayı, atıkları (katı, sıvı, gaz) ve gürültü kirliliğini kontrol altına almayı,
  • faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, tüm çalışanlarımızı sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmeyi,
  • Uyguladığı yeşil politika çerçevesinde çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmayı hedefler.

Bu hedefler doğrultusunda;

  • Aylık enerji tüketim miktarlarını takip edilerek sürekli azaltma amacıyla çalışmalar yapılır.
  • Atıkların geri dönüşüm prosesi ile yetkili kurumlar tarafından tekrar kullanım için dönüştürülmesi dolayısıyla çevreye zararın minimize edilmesi sağlanır.
  • Çevreye zararlı ürün kullanımı yasaklanmıştır.
×

Send Message

Contact Us

Our Phone Numbers

+90 212 858 00 76

Our E-mail Address

info@yildizorme.com

Our Office Address

Akçaburgaz, 1585. Cd. Tem34 Binası, No:55 34522 Esenyurt/İstanbul